OBIECUJEMY

Najlepszą jakość produktu, zapewniającą pełna kontrolę nad przetwarzaniem roślin zgodnie z międzynarodowymi standardami i certyfikatami.

Najwyższy poziom obsługi klienta, konieczne wsparcie i dostarczanie potrzebnych informacji.

Stała kontrola nad owocami na farmach, która zapewnia Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i jest w zgodzie z międzynarodowymi certyfikatami

Praca zgodnie z chilijskim prawem pracy i prawem dotyczącym ochrony środowiska.